Klik hier om de test te starten!
Is EQfit iets voor jou?

Start met het individu!

Teamontwikkeling

Is het herkenbaar dat in vergaderingen veel gezegd wordt, maar weinig bereikt wordt? Standpunten steeds herhaald worden, een aantal mensen niet aan bod komen en dat bij de afsluiting onvoldoende concrete afspraken gemaakt worden? Gaat daarna het dagelijkse werk weer verder en denkt iedereen het zijne ervan?

In veruit de meeste organisaties zien we dit gebeuren. Zonde, want het kost veel tijd (en daarmee geld) en het gewenste effect wordt niet bereikt of slecht na onnodig veel pogingen. Het zorgt er wel voor dat mensen geirriteerd raken omdat ze zich niet gehoord voelen, de vergaderingen als nutteloos worden ervaren en het draagvlak afneemt.

Als je op afstand leert kijken naar de emoties van anderen, minder vanuit bewijs,- prestatie,- en geldingdrang handelt, zekerder wordt van jezelf, accepteert dat mensen iets mogen vinden, beseft dat situaties niet altijd gaan zoals verwacht, creeer je een sterke basis voor jezelf. Als je deze mensen vervolgens samenvoegt, zal er meer respect zijn, mensen luisteren naar elkaar, hoeven het niet 'beter' te weten en vormen een team.

Waarom EQfit?

Deze methode is ontwikkeld omdat hulpverlening en coaching niet lang hoeft te duren. Waarom lang op een wachtlijst staan? Waarom eindeloze gesprekken? Waarom medicijnen? De EQfit methode maakt het verschil in de wereld van de langdradigheid. Minder praten, meer doen!

Direct leren hoe je belemmerende situaties die stress opleveren kunt verminderen is de weg naar geluk. Een niveau dat je creëert om op een juiste manier met hedendaagse situaties om te gaan en hier rustig op te reageren. 

Intake Individu Observatie Team

Elk teamlid heeft een sterke basis nodig

De complexiteit van teams neemt exponentieel toe. Bij een team met vier teamleden zijn er zes onderlinge relaties welke invloed hebben op de resultaten van het team. Bij een team van acht personen, zijn er 28 onderlinge relaties. Hoe zorg je dat die onderlinge relaties de resultaten bevorderen in plaats van dat er risico's tussen zitten? Het is dus belangrijk dat teamleden eerst zelf een sterke basis creeren, dan elkaar leren kennen en dan pas een hecht team kunnen vormen.

Teamvorming is niet alleen complex door alle onderlinge verhoudingen, maar ook doordat iedere wijziging van een team voor een nieuw team zorgt. Iedere wijziging heeft namelijk invloed op alle onderlinge verhoudingen en de fase van teamvorming waarin een team zich bevindt. 

Verlaag het ziekteverzuim!

Organisatie met 100 medewerkers. Veel miscommunicatie en frustraties. Er worden oordelen geveld, aannames gedaan en verwachtingen gecreëerd. Dit is ook de basis geweest van alle problemen. Het verloop van medewerkers werd steeds groter en het ziekteverzuim ging omhoog met tegenvallende resultaten als gevolg. Aangezien wij de onzekerheid bij onze opdrachtgevers weg willen halen, investeren we eerst tijd om ons resultaat aan te tonen. Bij dit bedrijf hebben we afgesproken om met 20 mensen te gaan starten (2 teams). Alle 20 medewerkers hebben we een kort interview van 10 minuten afgenomen. Hierna hebben ze alle 20 'zelf' de beslissing genomen om deel te nemen.

We hebben de proef op de som genomen door alle 20 medewerkers een kosteloze training van 1,5 uur te geven. Wel met de afspraak dat als het gemiddelde evaluatiecijfer een 8 of hoger was, wij de opdracht kregen om met alle medewerkers nog 3 betaalde trainingen te doen wat we vervolgens af zouden sluiten met een masterclass. Wij hebben het risico bij de opdrachtgever weggehaald door deze zelf te dragen. Het gemiddelde cijfer was een 9,2 en we zijn aan de slag gegaan. Ondanks dat we niet alle medewerkers van de organisatie hebben getraind, ontstond er wel een cultuurverandering na verloop van tijd.

Wil je zelf mensen helpen als EQfit-gedragstrainer?

De opleidingen kunnen zelfstandig worden gevolgd. Om de aannameprocedure te starten, vragen we je om middels onderstaande link de vragenlijst in te vullen. Nadat de vragenlijst is beoordeeld, nemen we contact met je op om een persoonlijke videocall in te plannen. Zijn we beiden enthousiast wordt de procedure afgerond met een toelatingstraining. Als je de aannameprocedure positief afrondt, kun je direct starten met de opleiding tot EQfit-gedragstrainer!

Ben ik geschikt als EQfit-gedragstrainer?
Mail ons op info@eqfit.nl
of bel ons op 085-2731277
Whatsapp ons op 06-31998092